1.jpeg

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp

Ενημερωτικό Δελτίο

1.jpeg

Επικοινωνία

Οδός Αργεντινή 25, Τομέας 1 Βουκουρέστι (Ρουμανία)

 

Τηλ:  00.40. 724.485.782 

Φαξ: 00.40.31.432.96.60

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@vincixfuturo.com; vincixfuturo@gmail.com ​

Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας | Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | Υπουργείο Τουρισμού της Ρουμανίας.

Επιλέξτε να εξειδικευτείτε στη Ρουμανία και

γίνετε ευρωπαίος επαγγελματίας

unnamed.jpeg
ministerul-educatiei-nationale-logo-cd79c94c85-seeklogo.com
ministerul_turismului_logo.jpeg

Το Vincix Futuroσάς προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών του Πτυχίου στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης σε Ρουμανικά πανεπιστήμια.

Το πτυχίο που αποκτάτε στη Ρουμανία έχει την ίδια αξία με αυτό που αποκτήθηκε στην Ιταλία, χάρη στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η ομοιομορφία των προπτυχιακών προγραμμάτων, που είναι εξομοιωμένα με τα πρότυπα όλων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησης ενός έγκυρου τίτλου σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωζώνης.

Στο επαγγελματικό επίπεδο, το δικαίωμα εγκατάστασης και άσκησης της επαγγέλματος εξασφαλίζεται από την ομοιομορφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αμφίδρομη αναγνώριση των πτυχίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2005/36 και 2006/100 που ενσωματώθηκαν στο διάταγμα 206/07 επιτρέπουν την ισοτιμία για νομικούς σκοπούς της εκδίδνοσης του τίτλου της Ρουμανίας στην Ιταλία.

Η δυνατότητα να σπουδάσετε στο εξωτερικό αποτελεί μια εμπειρία που για τους νέους της Ευρώπης σήμερα και στο μέλλον πρέπει να θεωρείται ως απαραίτητη σε μια παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα.

Είναι μέσα σε αυτό το κοινοτικό πλαίσιο, ανταλλαγής πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων, που τα πανεπιστήμια της Ρουμανίας έχουν ανοίξει τις πύλες τους στους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το δίπλωμά τους στη ρουμανική χώρα.

 

Θεωρητικό μάθημα εξ ολοκλήρου on-line, δεν υπάρχει εισαγωγική εξέταση

 

Διάρκεια Πτυχίου: 3 χρόνια

 

προβλέπονται δύο εξέτασεις. Υποχρεωτική παρουσία μόνο 2 ημέρες το χρόνο

 

 

Συνεργαζόμαστε με τα πιο σημαντικά ρουμανικά πανεπιστήμια, που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξ ολοκλήρου on-line. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο πανεπιστημιακό κέντρο.

 

 

Τι προσφέρει η προσφορά μας:

 

-Διαδικασία αναγνώρισης των ιταλικών πτυχίων με τα αντίστοιχα ρουμανικά πτυχία (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών διδάκτρων του Υπουργείου, της μετάφρασης όλων των εγγράφων, της καθοδήγησης του συμβολαιογράφου και των απαραίτητων έγγραφων)·

 

-μάθημα ρουμανικών: εξ ολοκλήρου on-line, διάρκεια 2 μήνες·

 

-γλωσσικές εξετάσεις και το αντίστοιχο πιστοποιητικό B2 (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης)·

 

-Εγγραφή στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης, διάρκειας 3 ετών

 

-Δίγλωσση υποστήριξη και λογιστική·

 

-Υπηρεσία επί τόπου επίβλεψης από δάσκαλους ιταλούς και ρουμάνους που θα συνοδεύουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας·

 

-Υποστήριξη και αναζήτηση ενός καταλληλότερου καταλυματικού κοντά στο Ρουμανικό πανεπιστήμιο. Τα έξοδα διαβίωσης, διαμονής και ταξιδιού βαρύνουν τον φοιτητή·

 

 

Τιμή: ευρώ 1.800,00 ετησίως (χίλια οχτακόσια) με ΦΠΑ (19%), εκδίδονται επίσημες αποδείξεις πληρωμής (δυνατότητα εξατομικευμένων δόσεων), πληρωμές αποκλειστικά με τραπεζική μεταφορά.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 

-Πιστοποιητικό λυκείου σε επικυρωμένο αντίγραφο με την προσωρινή διακριτική τιμή AJA,

-Αντίγραφο ταυτότητας και φορολογικός κωδικός,

-Πιστοποιητικό γέννησης και ενδεχομένως πιστοποιητικό γάμου (πολύγλωσσα),

-2 φωτοτυπίες.


facebook
linkedin
whatsapp

Δημιουργήθηκε με Flazio.com